Bc. Jan JABLONČÍK

Diplomová práce

Technické řešení a hodnocení budovy Fakulty strojní v Plzni v soustavě PSO 81

Anotace:
Diplomová práce se zabývá popisem skeletopanelové soustavy PSO 81 jako jedním z posledních vyvíjených soustav 80. let v Československu. V první části práce se nachází přehled vývoje panelových a skeletových soustav. Popis soustavy PSO 81 se skládá z popisu prvků, technického řešení nosných konstrukcí a obvodového pláště. Na tento skeletopanelový system navazuje řešení technické a konstrukční stránky …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the description of the skeleton-plate system PSO 81 as one of the last developed systems of the 1980´s in Czechoslovakia. In the first part of the thesis is an overview of the development of panel and skeletal system. The description of the PSO 81 consist of the description of the elements, the technical solution of the bearing structures and the circumferential shell …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JABLONČÍK, Jan. Technické řešení a hodnocení budovy Fakulty strojní v Plzni v soustavě PSO 81. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/