Theses 

Prázdninové aktivity a jejich specifika u dětí a žáků se zrakovým postižením. – Klára SENTLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Klára SENTLOVÁ

Diplomová práce

Prázdninové aktivity a jejich specifika u dětí a žáků se zrakovým postižením.

Holiday activities and their specificities by children and pupils with visual impairments.

Anotace: Diplomová práce se zabývá prázdninovými aktivitami u dětí a žáků se zrakovým postižením. Hlavní otázkou šetření je: ?Jaká jsou specifika prázdninových aktivit u dětí se zrakovým postižením?? Pro šetření byly užity metody polostrukturovaného rozhovoru a vypracování kazuistik.

Abstract: The thesis is concentrated on holiday activities of children and pupils with visual disability. The main question of the investigation is: "What are the specifics of holiday activities of children with visual di-sability?" After the investigation were used methods of half structured interview and case studies development.

Klíčová slova: Zrakové postižení, volný čas, prázdninové aktivity, předškolní věk, mladší školní věk, starší školní věk.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 10. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SENTLOVÁ, Klára. Prázdninové aktivity a jejich specifika u dětí a žáků se zrakovým postižením.. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz