Mgr. Pavel Kadlec

Bakalářská práce

Analýza ekonomického profilu a SWOT regionu ORP Břeclav

Anaysis of economic profile and SWOT of the ORP region Břeclav
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je podrobná analýza ekonomického profilu správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav. První část je věnována problematice a metodologii regionálně ekonomické analýzy. V další části je již provedena analýza ekonomického profilu Břeclavska. Následná SWOT analýza stručně shrnuje silné a slabé stránky, příležitostí a hrozby hospodářského rozvoje regionu. Konečným výsledkem …více
Abstract:
Subject of this thesis is a detailed analysis of the economic profile of the administrative district of municipality with extended powers Břeclav. The first part is devoted to questions and methodology of regional economic analysis. In the next section there is analyzed the economic profile of Břeclav region. Following SWOT analysis concisely summarizes the strengths, weaknesses, opportunities and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Oponent: Ing. Veronika Konečná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta