Bc. Kateryna Ipatova

Bakalářská práce

Propagace značky Graffiti Likvid (se zaměřením na marketing na sociálních sítích)

Graffiti Likvid brand promotion (with focus on social media marketing)
Anotace:
Tato práce se zaměřuje výhradně na postavení společnosti Graffiti Likvid, která se zabývá odstraňováním „znečištění“ budov. Práce pojednává o problému, který se týká Prahy – turistického města, které musí dbát na čistotu a prevenci a boj s poškozením fasád budov. Práce pojednává o jednom z typů znečištění, kterým je graffiti. Hlavním cílem práce je po důkladné analýze situace vytvoření imageové kampaně …více
Abstract:
This thesis focuses exclusively on the position of the company Graffiti Likvid, which deals with the removal of “pollution” of buildings. The thesis deals with a problem that concerns Prague – a tourist city that must pay attention to cleanliness and prevention and the fight against damage to building facades. The thesis deals with one of the types of pollution, which is graffiti. The main goal of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Sloboda
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní