Bc. Stanislava Muchová, DiS.

Bachelor's thesis

Strukturální fondy EU a možnosti čerpání v období 2007 - 2013

Structural funds of the European Union and the possibilities of drawing from funds during the years 2007 - 2013
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá regionální a strukturální politikou Evropské unie, jejími principy a cíli v období 2007–2013. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je regionální politika, její historie, cíle a principy. Strukturální fondy EU a jejich legislativní a administrativní zázemí pro čerpání v České republice. Dále zahrnuje řízení projektu, projektový …viac
Abstract:
This thesis deals with the regional and structural policy of the European Union, its principles and objectives in the period 2007-2013. The work is divided into theoretical and practical parts. The content of the theoretical part of the regional policy, its history, goals and principles. EU Structural Funds and their legislative and administrative background for drawing in the Czech Republic. It also …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2011
  • Vedúci: Ing. Michaela Šlégrová
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní