Bc. Veronika Škodová, DiS.

Bakalářská práce

Rozvoj turismu v rekreační oblasti Hrubá Voda

Development of tourism in the recreational area Hrubá Voda
Anotace:
Cílem bakalářské práce je především analyzovat a zhodnotit předpoklady cestovního ruchu v rekreační oblasti Hrubá Voda, která v posledních letech projevila určitý potenciál cestovního ruchu. Teoretická část se zabývá jednotlivými pojmy souvisejícími s cestovním ruchem a územní samosprávou. Analytická část je zaměřena na zhodnocení předpokladů cestovního ruchu. Pomocí dotazníkového šetření zacíleného …více
Abstract:
The aim of this bachelor’s dissertation is primarily to analyse and assess the conditions for tourism in the recreational area of Hrubá Voda, which has recently shown certain potential for tourism. The theoretical part deals with individual terms related to tourism and local administration. The analytical part is focused on an assessment of the requisites for tourism. Residents’ attitudes to the existence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/rv3rh/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze