Anna Pažoutová

Bakalářská práce

Obrazový a textový materiál v terapii narušené komunikační schopnosti u dětí

Visual and text material in the therapy of communication disorder in preschool children
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku, ve vztahu k využití obrazového a textového terapeutického materiálu. V úvodních kapitolách teoreticky orientované části bakalářské práce je charakterizováno dítě předškolního věku, specifika jeho vývoje a vývoj dětské řeči. Dále jsou popsány jednotlivé jazykové roviny v ontogenezi řeči a nejčastěji …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of communication disorder in preschool children in relation to the use of visual and text therapeutic material. In the introductory chapters of the theoretic part of the bachelor thesis is characterized child of preschool age, specifics of its development and development of children’s speech. Furthermore, there are described individual levels of speech ontogenesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB11114

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 15. 5. 2019
 • Vedoucí: PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
 • Oponent: PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 5. 2019 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses sf1qcc sf1qcc/4
27. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
27. 5. 2019
Kohout, J.
28. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.