Bc. Marcela Poláková

Bachelor's thesis

Veřejné zdravotní pojištění v ČR

Public health insurance system in Czech republic
Abstract:
Moje práce zahrnuje popis systému veřejného zdravotního pojištění v ČR. Soustředím se na práva a povinnosti pojištěnců, zdravotních pojišťoven a zaměstnavatelů. Popisuji zdravotní pojišťovny, včetně jejich vedení, právo zdravotního pojištění, programy prevence určené pro pojištěnce. Dále se soustřeďuji na kontrolní činnost plateb na zdravotní pojištění. Rekapituluji vyměřovací základ, minimum a maximum …more
Abstract:
My thesis involves the description of the public health insurance scheme in the Czech Republic. I focus on rights and obligations of policyholders, health insurance companies and employers. I describe health insurance companies, including their CEOs, the health insurance law, preventive treatment programmes determinated for policyholders. Further I focus on the control proces of health insurance premium …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 11. 2011
  • Supervisor: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration