David Porteš

Bachelor's thesis

Data analysis for nuclear magnetic resonance spectroscopy

Data analysis for nuclear magnetic resonance spectroscopy
Abstract:
Pro určení struktury proteinů z dat získaných pomocí NMR spektroskopie je třeba přiřadit všechny signály ze spektra k atomům, ze kterých vznikly. Tento úkol je velmi časově náročný, jelikož ve většině případů musí být prováděn manuálně, a jako takový celý proces výrazně zpomaluje. Z tohoto důvodu se výzkumná skupina Protein-DNA Interactions v CEITECu pod vedením Konstantina Tripsianese, Ph.D. rozhodla …more
Abstract:
In order to determine protein structure based of NMR spectroscopy data, it is necessary to assign individual peaks in the spectra to their atoms of origin. This process is very time consuming since it in most cases needs to be done manually, and as such presents a major hindrance. To address this, the Protein-DNA Interactions research group at CEITEC under the leadership of Konstantinos Tripsianes …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
  • Reader: RNDr. David Šafránek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky