Bc. Vlastimil Martinek

Diplomová práce

Impact of Data Quality on Deep Learning Algorithms in Computer Vision

Impact of Data Quality on Deep Learning Algorithms in Computer Vision
Anotace:
Architektury hlubokého učení a kvalita dat jsou faktory při zlepšování výkonu úloh počítačového vidění. V posledních letech došlo k významnému pokroku v navrhování architektur konvolučních neuronových sítí. Stále však není jasné, jak zlepšit kvalitu dat pro další zvýšení výkonu těchto modelů. Tato práce zkoumá, které aspekty kvality dat ovlivňují výkon modelů hlubokého učení aplikovaných na datové …více
Abstract:
Deep learning architectures and data quality are factors in improving the performance of computer vision tasks. In recent years, there were notable advancements in designing convolutional neural network architectures. However, it is still unclear how to improve data quality to enhance these models' performance further. This thesis explores which data quality aspects affect the performance of deep learning …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. Mouzhi Ge, Ph.D.
  • Oponent: PhD Bacem Mbarek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky