Josef Růžička

Bakalářská práce

Vytápění rodinného domu pomocí plynového kondenzačního kotle

Heating of a Family House with Gas Condensing Boiler
Anotace:
Bakalářská práce spočívá v návrhu stavebně konstrukčního řešení rodinného domu včetně návrhuotopné soustavya ohřevu vody. V rodinném domě je navržena nízkoteplotní otopná soustava, která splňuje ekonomicky úsporný a ekologický provoz s využitím kondenzační techniky. Do rodinného domu je navržen kondenzační plynový kotel, který slouží jako zdroj vytápění i jako zdroj ohřevu teplé vody. Bakalářská práce …více
Abstract:
This bachelor’s dissertation is based on the proposal of the building structural solution of the family house, including the proposition of the heating system and the warming water. In the house there is designed the low-thermal heating system which complies with economically efficient and ecological operation using the condensation technology. In the house the condensation gas boiler is projected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Marcela Černíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava