Kristýna Suchoňová

Bakalářská práce

Porovnání parametrů vytápění v rodinném domě plynovým kondenzačním kotlem a kotlem na biomasu

Comparing of Heating Parameters in a Family House with Gas Fired Condensing Boiler and Biomass Boiler
Anotace:
Náplní bakalářské práce je vyhotovení projektové dokumentace a vytápění dvougeneračního rodinného domu. Vytápění je navrhnuto ve dvou variantách. V první variantě jsou navrhnuta desková otopná tělesa, kde zdroj tepla je plynový kondenzační kotel a ve druhé variantě jsou navrhnuta také desková otopná tělesa, kde zdroj tepla je kotel na biomasu. Obě varianty vytápění jsou z ekonomického hlediska posouzeny …více
Abstract:
The content of the bachelor thesis is the preparation of project documentation and heating two-generation family house. Heating is designed in two variants. In the first variant are designed steel panel radiators where the heat source is biomass boiler and the second variant is also designed steel panel radiators where the heat source is a gas fired condensing boiler. Both variants of heating are economically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Irena Svatošová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava