Eva POKORNÁ

Master's thesis

Learning Strategies: A Tool for Effective Vocabulary Learning of Adults on Their Pathway to Learner's Autonomy

Learning Strategies: A Tool for Effective Vocabulary Learning of Adults on Their Pathway to Learner's Autonomy
Abstract:
This thesis deals with language learning strategies as an effective tool for vocabulary learning with adult students. In the theoretical part of the thesis the author analyses various findings from the fields of cognition, affect and metacognition, which are crucial for the English vocabulary teaching. The author then explores the issue of language learning strategies and different learner-training …more
Abstract:
Tato práce pojednává o využití strategií učení jako efektivního prostředku pro učení slovní zásoby u dospělých studentů. V teoretické části autorka analyzuje teoretické poznatky z oblasti kognice, afektu a metakognice, které jsou klíčové pro výuku slovní zásoby anglického jazyka. Autorka se dále zabývá problematikou učebních strategií a jejich nácvikem u dospělých studentů. Výzkumná část pak na tyto …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 11. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POKORNÁ, Eva. Learning Strategies: A Tool for Effective Vocabulary Learning of Adults on Their Pathway to Learner's Autonomy. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta