Pavel EŠNER

Bakalářská práce

Návrh, tvorba a editace SQLite databáze

Design, development and editing of SQLite databases
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá databázovým systém SQLite. V teoretické části jsou definovány vlastnosti SQLite a termíny související s tvorbou databáze, provedeno srovnání s aktuálně používanými databázovými systémy a freewarovými programovými nástroji pro editaci SQLite. Praktická část popisuje použité programové nástroje k vytvoření aplikace s třívrstvou architekturou a postup sestavení vlastní …více
Abstract:
This bachelor´s thesis is focused on database´s system SQLite. In the theoretical part of my thesis SQLite´s characters and terms related to database´s creation are defined, a comparison of SQLite with actual used database´s system and freeware program tools for SQLite´s editing is drawn. The practical part describes using program tools to create an application with three-tier architecture and methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Denis Mainz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

EŠNER, Pavel. Návrh, tvorba a editace SQLite databáze. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Přírodovědná studia / Informatika se zaměřením na vzdělávání