Theses 

Analýza systému motivace a stimulace z hlediska věku pracovníků – Bc. Markéta Ambrožová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economy and Management / Business Management

Bc. Markéta Ambrožová

Master's thesis

Analýza systému motivace a stimulace z hlediska věku pracovníků

Analysis of corporate motivation and stimulation with respect to employees age

Anotácia: Předmětem diplomové práce „Analýza systému motivace a stimulace z hlediska věku pracovníků“ je analyzovat motivační a stimulační systém podniku a zhodnotit proces motivace z hlediska věku pracovníků. První, teoretická část práce definuje klíčové pojmy z oblasti motivace a stimulace. Zahrnuje také motivační teorie, popis pracovní motivace v prostředí organizace a vztah mezi motivací, pracovním výkonem a pracovní spokojeností. Tato část práce obsahuje dále vysvětlení pojmu Age Management a shrnuje rozdíly v pracovní motivaci třech hlavních generací pracovníků. V druhé, praktické části práce je popsán současný stav motivačního systému vybrané společnosti a na základě empirického šetření je vypracován návrh opatření v oblasti motivace a stimulace pracovníků včetně ekonomického aspektu.

Abstract: The goal of the diploma thesis “Analysis of corporate motivation and stimulation with respect to employees’ age” is to analyze the motivation and stimulation system of company and evaluate process of motivation with respect to employees’ age. First, theoretical part defines important keywords in the field of motivation and stimulation. It includes also motivational theories, description of work motivation in company and relation between work performance and job satisfaction. This part of thesis contains the explanation of term Age Management and summarizes the differences in work motivation of the three main generations of workers. In second, practical part is described the current state of the motivation system in selected company and based on the empirical research is formulated proposal of measures in field of motivation and stimulation, including the economical aspect.

Kľúčové slová: motivace, stimulace, motivační teorie, motivační program, zaměstnanecké benefity, Age Management motivation, stimulation, theories of motivation, motivation program, employees’ benefits, Age Management

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Pavel Požár

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 00:23, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz