Theses 

Proces marketingového plánování podniku a formulace změn marketingového plánu – Ing. Ladislav Tesařík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Ing. Ladislav Tesařík

Diplomová práce

Proces marketingového plánování podniku a formulace změn marketingového plánu

The process of marketing planning in the company and formulation of a change of the marketing plan

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na procesy marketingového plánování společnosti DHL, divize Express, která se zabývá expresní přepravou zásilek, dokumentů a balíků. V první části je práce zaměřena na zmapování postupu tvorby marketingového plánu společnosti. Druhá část se věnuje lokálně vedenému projektu DHL Sales Pack, který je hlavním propagačním materiálem společnosti, a to od vyhodnocení jeho současné podoby, vnímání externím i interním zákazníkem, přes marketingové výzkumy, až po konkrétní návrh jeho zefektivnění, včetně snížení nákladové složky. Kromě informací z odborné literatury jsou v práci použity i některé údaje z interních dokumentů společnosti DHL důvěrného charakteru.

Abstract: The Diploma work is focused on the marketing planning processes of DHL company, division Express, dealing with consignment documents and parcels express shipment. In the first part the Diploma work is focused on the process mapping of the company´s marketing plan creation. The second part follows the locally managed DHL Sales Pack project which is the principal promotional material of the company from evaluation of its current form, external and internal customer perception, over the marketing research up to the concrete proposal of its better effectiveness including the costs item decrease. Besides the information taken over from the professional literature the Diploma work also contains some data from the DHL company documents of confidential character.

Klíčová slova: Společnost DHL, marketingový plán, analýza trhu, SWOT analýza

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2008
  • Vedoucí: Tamara Čížková, MBA
  • Oponent: Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 05:57, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz