Bc. Michaela Wolná

Diplomová práce

Pracovní motivace zaměstnanců a zaměstnankyň ekologických neziskových organizací v průběhu vývoje jejich kariéry

Work motivation of male and female employees during their career development in ecological NGOs
Anotace:
Cíl diplomové práce je odpovědět na následující otázku „Co ovlivňuje pracovní motivaci zaměstnanců a zaměstnankyň v ekologických neziskových organizacích ve vývoji jejich kariéry?“ Práce se ze tří částí, tj. z části teoretické, metodologické a empirické. V teoretické části vymezuji hlavní pojmy jako je zejména pracovní motivace a rozebírám relevantní teorie a studie pro skupinu zaměstnanců a zaměstnankyň …více
Abstract:
The aim of diploma thesis is to answer the following question „What do influence work motivation of male and female employees in ecological non-profit organization during their career? The work itself is divided into three parts: theoretical, methodological and empirical. Within the theoretical part I define the main terms as are work motivation through relevant theories and studies for the group of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
  • Oponent: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií