Mgr. Jiří Beneš

Bakalářská práce

Informační systém pro podporu projektového řízení v malých a středních firmách

Information system for project management support in small and medium-sized companies
Anotace:
Cílem této práce je uvést čtenáře do problematiky projektového řízení a následně zanalyzovat strukturu společnosti Janta s.r.o. a procesy v ní probíhající. Výsledky budou využity při návrhu nového informačního systému, který bude také implementován.
Abstract:
The main goal of this thesis is to introduce problems of project management and consequently analyse structure of the company Janta. Results will be used during designing of a new information system, which will be implemented.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky