Mgr. Tereza Váňová, Ph.D.

Disertační práce

Regulace diferenciace lidských pluripotentních kmenových buněk manipulací signálování FGF2

Regulation of cell fate decisions in human pluripotent stem cells by manipulation with FGF2 signaling
Anotace:
Lidské pluripotentní kmenové buňky (PSCs) jsou in vitro udržovány v nediferencovaném stavu exogenně přidávaným fibroblastovým růstovým faktorem (FGF2). Lidské PSCs samy produkují FGF2, který je sekretován do extracelulárního prostoru, kde spouští autokrinní/parakrinní signalizaci. V první části své disertační práce jsem analyzovala, zda je sekrece FGF2 z lidských PSCs spojena s aktivitou tyrosin kinázy …více
Abstract:
Human pluripotent stem cells (PSCs) are in vitro maintained in undifferentiated state by exogenously administered fibroblast growth factor 2 (FGF2). Human PSCs also produce FGF2, which is secreted into extracellular space to trigger autocrine/paracrine signaling. In the first part of my thesis I analyzed possible connection between FGF2 secretion from human PSCs and activity of tyrosine kinase expressed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 3. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta