Bc. Jakub Mišťúrik

Bakalářská práce

Rozdíly v opravných mechanismech DNA u různých typů lidských pluripotentních kmenových buněk

Differences in DNA repair mechanisms among various human pluripotent stem cells
Anotace:
Lidské pluripotentní kmenové buňky se v závislosti na způsobu de-rivace dělí na lidské embryonální kmenové buňky (hESCs) a lidské indukované pluripotentní kmenové buňky (hiPSCs). hESCs i hi-PSCs jsou známé posílenými mechanismy udržování genomové integrity. hiPSCs se, na rozdíl od hESCs, nepotýkají s etickými pro-blémy při derivaci a jejich transplantace není zatížena imunitní in-kompatibilitou. Proto …více
Abstract:
Human pluripotent stem cells are divided into human embryonic stem cells (hESCs) and human induced pluripotent stem cells (hi-PSCs) depending on the method of derivation. Both hESCs and hiPSCs are known to have enhanced mechanisms for maintaining genomic integrity. hiPSCs, unlike hESCs, do not face ethical deriva-tion problems and their transplantation is not burdened with immu-nologic incompability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Tesařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta