Mgr. Michal Duspiva

Master's thesis

Vlivy evropeizace v oblasti environmentální dimenze společné zemědělské politiky Evropské unie - případ České republiky

Impacts of Europeanization in the environmental dimension of the Common Agricultural Policy of the European Union - the case of the Czech Republic
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na dopady Společné zemědělské politiky Evropské unie na české zemědělství. Pozornost je věnována zejména oblasti environmentální dimenze, která je v této práci vnímána jako projekce politiky životního prostředí do současné podoby zemědělství. Tato práce se věnuje popisu vývoje Společné zemědělské politiky, Environmentální politiky EU, a historii českého zemědělství …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on the impact of the Common Agricultural Policy of European Union on Czech agriculture. Attention is devoted especially in the area of environmental dimension. This dimension is seen as a reflection of environmental policy in contemporary agriculture. This thesis is dedicated to describe the development of Common Agricultural Policy, the Environmental policy of European …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2013
  • Supervisor: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií