Bc. Sylva Sněhotová

Diplomová práce

Evaluace vybraného opatření evropské politiky Programu rozvoje venkova z pohledu příjemců dotací

The evaluation of selected european policy of the Rural development programme
Anotace:
Práce se zaměřuje na hodnocení vybraného opatření ukončeného Programu rozvoje venkova 2007-2013. Cílem bylo zjistit, jak přijatou finanční podporu a celý program vnímají příjemci dotace z oboru vinařství a vinohradnictví. Bylo zjišťováno, v čem spatřují přínosy a nedostatky programu. Metodou sběru dat kvalitativního výzkumu byly polostrukturované rozhovory se zástupci vybraných vinařských podniků nacházejících …více
Abstract:
The thesis focuses on evaluation of the selected measure of the completed Rural development program 2007-2013. The aim of this thesis was to find out how the financial support and the whole program is perceived by the recipients of subsidies from the field of viticulture. There were investigated the benefits and shortcomings of the program. The method of collecting qualitative research data were semi …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta