Theses 

Evaluace vybraného opatření evropské politiky Programu rozvoje venkova z pohledu příjemců dotací – Bc. Sylva Sněhotová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Sylva Sněhotová

Diplomová práce

Evaluace vybraného opatření evropské politiky Programu rozvoje venkova z pohledu příjemců dotací

The evaluation of selected european policy of the Rural development programme

Anotace: Práce se zaměřuje na hodnocení vybraného opatření ukončeného Programu rozvoje venkova 2007-2013. Cílem bylo zjistit, jak přijatou finanční podporu a celý program vnímají příjemci dotace z oboru vinařství a vinohradnictví. Bylo zjišťováno, v čem spatřují přínosy a nedostatky programu. Metodou sběru dat kvalitativního výzkumu byly polostrukturované rozhovory se zástupci vybraných vinařských podniků nacházejících se v okrese Břeclav a Hodonín.

Abstract: The thesis focuses on evaluation of the selected measure of the completed Rural development program 2007-2013. The aim of this thesis was to find out how the financial support and the whole program is perceived by the recipients of subsidies from the field of viticulture. There were investigated the benefits and shortcomings of the program. The method of collecting qualitative research data were semi-structured interviews with representatives of selected wine-growing companies located in the districts of Břeclav and Hodonín.

Klíčová slova: Politika rozvoje venkova, Program rozvoje venkova, společná zemědělská politika, dotace, Evropská unie, konkurenceschopnost, vinařské podniky, Jihomoravský kraj, venkov.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 06:11, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz