Bc. Veronika KLEGOVÁ

Bakalářská práce

Prevalence rakoviny děložního čípku a možnosti její redukce

The prevalence of cervical cancer and possibilities of its reduction
Anotace:
Rakovina děložního čípku zaujímá celosvětově druhé místo mezi gynekologickými nádory. Každým rokem je diagnostikováno přibližně půl miliónu nových případů a podlehne téměř 270 000 žen. V České republice se incidence pohybuje kolem 20/100 000 žen za rok a mortalita kolem 8/100 000 za rok.V Evropě má Česká republika nepříznivé postavení stejně jako Polsko, Slovensko a Bosna a Hercegovina. Hlavní příčinou …více
Abstract:
Cervical carcinoma is on the second place among gynaecological tumors in the world. Every year about half a milion of new cases are diagnosed and almost 270 000 women die annually. In the Czech Republic the incidence of disease is about 20/100 000 per year and mortality is about 8/100 000 per year. Unfavourable position of the Czech Republic is the same as in Poland, Slovakia, Bosnia and Herzegovina …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009
Identifikátor: 15143

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLEGOVÁ, Veronika. Prevalence rakoviny děložního čípku a možnosti její redukce. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví