Mgr. Eliška Dunowski, Ph.D.

Doctoral thesis

Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka

German Language Motivation in the Context of Teaching a Foreign Language for Specific and Academic Purposes
Abstract:
Předložená disertační práce se zabývá tématem motivace k učení se němčině, které je zasazeno do kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka. Teoreticky se práce opírá zejména o Gardnerovu teorii motivace, teorii sebeurčení a atribuční teorii. Disertační výzkum proběhl v prostředí výuky cizího odborného a akademického jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsou studenti všech nefilologických …more
Abstract:
The present dissertation discusses German learning motivation in the context of teaching a foreign specific and academic language. Gardner's model of motivation is the core of the theory of this dissertation together with self-definition theory and attribution theory. Dissertation research was based on a foreign language for specific and academic purposes education at Masaryk University in Brno. All …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc., doc. PaedDr. Eva Stranovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta