Bc. Vitalina Besogonova

Diplomová práce

Budování corporate identity vybraného podniku pomocí nástrojů IMK

Building a corporate identity of the chosen company using the tools IMC
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem budování corporate identity vybraného podniku pomocí nástrojů IMK. Práce je klasicky rozdělena do dvou základních částí. První část je věnována tvorbě teoretického základu zkoumané problematiky. Důraz je kladen na komunikaci podniku na firemních webových stránkách. Druhá část se zabývá aplikací prostudovaných a získaných poznatků do ilustrace internetové stránky …více
Abstract:
This diploma thesis is dealing with Building a corporate identity of the chosen company using the tools IMK. The first part is devoted to creating theoretical basis of the study theme. Emphasis is placed on company communication on corporate web pages. The second part is devoted to application received knowledge in illustration internet page of chosen company with using all parts of CI. The main goal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní