Bc. Iveta Krejčírová

Bakalářská práce

Komorný Larp

Chamber Larp
Abstract:
The goal of this thesis is to provide a complex summary on the topic of a modern gaming phenomenon live action role play - larp. It also explains larp's origin, it's basic structures and describes the similarity with theatre.
Abstract:
Cieľom tejto práce je poskytnúť komplexné zhrnutie témy moderného herného fenoménu live action role playu - larpu. Súčasne vysvetľuje pôvod larpu, jeho základné štruktúry a popisuje podobnosť s divadlom.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla