Bc. Lucie Perglová

Bakalářská práce

Dávky státní sociální podpory v ČR

State social benefits in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dávkami státní sociální podpory a jejich organizačním zajištěním v České republice. Úvodní část je zaměřena na vysvětlení sociálních pojmů souvisejících s problematikou zpracovávané bakalářské práce a vysvětlení jednotlivých dávek. Práce vymezuje základní mechanismy koordinačních pravidel a analýzu konkrétních postupů při přiznávání žádostí daných dávek. Cílem práce je srovnání …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with benefits of state social support and their organisational reinsurance in the Czech republic. The introductory part is focused on the explanation of social concepts related to the issue elaborated the bachelor's thesis and an explanation of each of the benefits. The work defines the basic mechanisms of the coordination rules and the analysis of specific procedures for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní