Bc. Kristína Šislingová

Bachelor's thesis

Daňové a nedaňové náklady podnikatele

Tax deductible and non-deductible costs for Enterpriser
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daňových a nedaňových nákladů podnikatele v České republice. Jejím cílem je zjistit, zda správné určení daňové uznatelnosti nákladů je klíčové pro výpočet daně z příjmů v legislativním prostředí České republiky. Práce je členěna na tematické okruhy (kapitoly), kde jsou uvedeny teoretické i praktické informace. Poukazuje na příčiny nesprávného určení daňových …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of tax deductible and tax non-deductible costs for enterpriser in the Czech Republic. The aim of the thesis is to find, that correct determination of the tax deductibility of deducted tax is crucial to assessment of the income tax in legislative environment in the Czech Republic. The work is divided into thematic areas (chapters), where are introduced theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini
  • Reader: MBA Jaromír Stemberg

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní