Bc. Kristína Šislingová

Bakalářská práce

Daňové a nedaňové náklady podnikatele

Tax deductible and non-deductible costs for Enterpriser
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daňových a nedaňových nákladů podnikatele v České republice. Jejím cílem je zjistit, zda správné určení daňové uznatelnosti nákladů je klíčové pro výpočet daně z příjmů v legislativním prostředí České republiky. Práce je členěna na tematické okruhy (kapitoly), kde jsou uvedeny teoretické i praktické informace. Poukazuje na příčiny nesprávného určení daňových …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of tax deductible and tax non-deductible costs for enterpriser in the Czech Republic. The aim of the thesis is to find, that correct determination of the tax deductibility of deducted tax is crucial to assessment of the income tax in legislative environment in the Czech Republic. The work is divided into thematic areas (chapters), where are introduced theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini
  • Oponent: MBA Jaromír Stemberg

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní