Bc. Jaroslav Čechák

Diplomová práce

Automatické rozpoznání a oprava ručně psaných diktátů

Handwriting recognition for grammar dictation
Anotace:
Tato diplomová práce prozkoumává možnosti automatické opravy diktátů za využití automatického rozpoznávání ručně psaných textů a znalosti diktovaného textu. Práce zavádí několik zjednodušujících předpokladů jako práci se syntetickými daty a pouze na izolovaných slovech. Práce rozebírá návrh rozpoznávače včetně jeho vyhodnocení.
Abstract:
This thesis explores possibilities of automatic correction of grammar dictation exercises using handwriting recognition and the knowledge of the text being dictated. Few simplifications of this task are assumed throughout this thesis including mostly working with synthetic data and only isolated words. The recogniser architecture is proposed and evaluated.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Práce na příbuzné téma