Bc. Ján Horváth

Diplomová práce

Information Retrieval Techniques for 3D Human Motion Data

Information Retrieval Techniques for 3D Human Motion Data
Anotace:
V poslednej dobe môžeme vidieť pokrok v technikách na efektívny odhad póz z obyčajných videí. Preto je opodstatné očakávať nárast dostupnosti pohybových dát. Väčšina výskumu venovaná spracovaniu takýchto dát je cielená na krátke sekvencie pohybov, zvané akcie, prípadne na dlhé toky pohybových dát. Táto práca, vytvorená v spolupráci s laboratóriom DISA, sa zameriava na stredne dlhé pohybové sekvencie …více
Abstract:
Recently, there has been an advance in pose estimation methods which would allow an efficient extraction of human poses from ordinary videos. Therefore, it is reasonable to expect an explosion in availability of motion capture data. Most motion-processing research is targeted at short motion sequences called actions or motion data streams. The thesis, made in collaboration with the DISA laboratory …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2021
  • Vedoucí: prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
  • Oponent: RNDr. Petr Eliáš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Teoretická informatika