Bc. Radim MIKLAS

Bakalářská práce

KRIMINALITA NEZLETILÝCH A MLADISTVÝCH V SOUDOBÉM PROSTŘEDÍ SÍDLIŠŤ

CRIMINALITY MINORS AND YOUTHFULS IN NOWADAYS SURROUNDINGS OF HOUSING ESTATE
Anotace:
Obsahem mé bakalářské práce je kriminalita nezletilých a mladistvých osob v soudobém prostředí sídlišť. Toto téma je velice obsáhlé, ale je zároveň i velice zajímavé a čím dál tím více aktuální. Jako autor této práce jsem v obdobném prostředí vyrůstal, stále zde žiji, pracuji a vychovávám své vlastní dítě.Vzhledem k uvedenému a ke skutečnosti, že jsem s popisovanou problematikou denně konfrontován …více
Abstract:
My Bachelor thesis contains kriminality of minors and adolescents at nowadays in housing estate. This topic is very extensive, but is also very interesting and increasingly actual. Me as an author of this thesis in similar surrounding grew up. I am still living here, working and bringing up my own child. I suppose next utilization my knowledges and find solution for these problems. Because I am daily …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Bedřich Zapletal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKLAS, Radim. KRIMINALITA NEZLETILÝCH A MLADISTVÝCH V SOUDOBÉM PROSTŘEDÍ SÍDLIŠŤ. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace