Bc. Lucie ŽÁKOVÁ

Master's thesis

Projekt zavádění prvků CRM systému do společnosti Státní léčebné lázně Bludov, s. p.

The Project of Implementation of CRM System into a Company Státní léčebné lázně Bludov, s. p.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem projektu zavádění prvků CRM systému do společnosti Státní léčebné lázně Bludov, s. p. Cílem projektu je vytvoření uceleného CRM systému, který bude sloužit pro výhodnější řízení vztahů se zákazníky a vyšší konkurenční výhodě. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část je věnována literárním poznatkům vztahující se k problematice …more
Abstract:
This master thesis deals with project development of CRM system components into a com-pany Státní léčebné lázně Bludov, s. p. The project aims to create a comprehensive CRM system that will be used for better Customer Relationship Management and greater competitive advantage. The thesis is divided into a theoretical and practical. The theoretical part is devoted to literary knowledge relating to the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011
Identifier: 21372

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŽÁKOVÁ, Lucie. Projekt zavádění prvků CRM systému do společnosti Státní léčebné lázně Bludov, s. p.. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe