Mgr. Jiří Valášek

Bachelor's thesis

Masmédia a kultura. Jak česká média ovlivňují veřejné mínění a kulturní trendy.

Mass media and culture. How czech media influencing public relation and cultural trends.
Abstract:
Tato bakalářská práce rozebírá úlohu masových médií v současné moderní společnosti. Ukazuje jejich vývoj od prvních náznaků mediálních sdělení až do teď. Rozebírá, jak se média rozdělují, které má jaký vliv a na koho. Ukazuje, jak fungují a kdo je financuje. Sleduje různé typy diváků, na které mají média působit. Taky popisuje, jak pracuje cenzura a proč. V závěru je nastíněno, jak se vlastně ovlivňují …more
Abstract:
This bachelors thesis analysing work of mass media in present society. Showing their evolution from first opinions of medial messages by now. Showing, how to cassify media, which have an impal to who. Showing how their work a whos financing them. Observing difference types of viewers, on which media effects on. Either describing, how censorship works and why. In the end is sketched, how the cultural …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zdeněk Hons

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics