Bc. Jana Balážová

Bakalářská práce

Terénní sociální práce

Anotace:
Balážová, J. Terénní sociální práce. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra sociální pedagogiky, 2006. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Ema Štěpařová. Tato práce pojednává o terénní sociální práci. Jsou tu popsány její počátky, formy, nevýhody. Bakalářská práce je zaměřena na terénní sociální práci v sociálně vyloučených komunitách, faktorům sociálního vyloučení, o …více
Abstract:
This work handle about cross - country social - work. Are that described her infancy, forms, disavantages. Bachalor work is sight on cross - country social - work in social outcast underprivileged community, factor social exclusion, about factor etnicity and social distance. In terms of application parts I performed qualitative research. Purposes work was find out, whether introduction mock - up cross …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta