Václav ZAJÍC

Diplomová práce

Možnosti uplatnění strategie Community Policing v oblasti preventivních aktivit Policie ČR

Possibilities of Community Policing Apply in Preventive Activity Sphere in Police of Czech Republic
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je věnována problematice sociální exkluze, jednomu z nejzávažnějších sociálních problémů v současné české společnosti a možnostem přispět k jeho zmírnění prostřednictvím preventivních aktivit realizovaných Policií České republiky. Teoretická část je věnována problematice sociální stratifikace, vymezení problému sociální exkluze a jeho charakteristice s relevantních hledisek …více
Abstract:
The presented diploma thesis deals with the problem of a social exclusion, which is the most serious social problem in the Czech society today. Furthermore it investigates the possibilities how to moderate this situation by preventative activities realized by Police of the Czech Republic. The theoretical part is concerned with a problem of a social stratification and tries to define a social exclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 4. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Svoboda Zdeněk
  • Oponent: PhDr. Slavomil Fischer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/