Hongxu Su

Bakalářská práce

Behavioral Finance versus Traditional Finance: Differences and Similarities

Behavioral Finance versus Traditional Finance: Differences and Similarities
Anotace:
Tento článek začne tradičními financemi a behaviorálními financemi, porozumí finančnímu systému, vysvětlí příčiny behaviorálních financí, cílem bakalářské práce je, co přináší odvětví, studovat budoucí vývoj finančních trhů a vědecké teorie a vztah mezi těmito dvěma, porozumět finančnímu systému a trhu Prozkoumat a analyzovat, porozumět současnému finančnímu systému Číny a poté studovat, zda existuje …více
Abstract:
This article will start with traditional finance and behavioral finance, understand the financial system, explain the causes of behavioral finance,the aim of the bachelor thesis is what it brings to the industry, study the future development of financial markets and scientific theories, and the relationship between the two, understand the financial system and market Investigate and analyze, understand …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Eva Kostikov, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Kateřina Kalinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní