Bc. Ondřej Šánek

Diplomová práce

Projekt optimalizace DPH a DPPO u územního samosprávného celku

Project of VAT and Corporate Income Tax Optimization at the Local Government Unit
Anotace:
Diplomová práce se zabývá daňovou problematikou u vybraného územního samosprávného celku se zaměřením na daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob. Teoretická část je členěna na čtyři základní kapitoly. V první je obsažena charakteristika územní samosprávy, další část se zabývá zřízenými a založenými organizacemi územního samosprávného celku. Ve třetí a čtvrté kapitole je obecně rozvedena …více
Abstract:
This thesis deals with the tax issues of a chosen local government unit focusing on the value added tax and corporate income tax. The theoretical part is divided into four basic chapters. The first chapter characterizes local government unit, second part deals with established and founded organizations of the local government unit. Third and fourth chapter generally elaborates the value added tax and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šánek, Ondřej. Projekt optimalizace DPH a DPPO u územního samosprávného celku. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe