Ing. Miroslava Katreníková

Diplomová práce

Změny v daňové politice Slovenské a České republiky po roce 1993 a jejich dopad na státní rozpočet

Tax policy changes in Slovak and Czech Republic after year 1993 and their impacts on the state budgets
Abstract:
The subject of my diploma work „Tax policy changes in Slovak and Czech Republic after Year 1993 and their impact on state budget“ is detailed analysis of tax policy and more consistent survey its development after the separating Czechoslovakia in 1993. First part is aimed at the theoretical introduction in the tax problems. The second part is aimed at the analyses of tax system in Slovakia and the …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Zmeny v daňovej politike Slovenskej a Českej republiky po roku 1993 a ich dopad na štátny rozpočet“ je podrobná analýza daňovej politiky a dôslednejšie skúmanie jej vývoja po rozdelení Československa v roku 1993. Prvá časť sa zaoberá teoretickým úvodom do problematiky daní. V druhej časti sa pozornosť upriamuje na analýze daňového systému na Slovensku a tretia časť skúma …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Lenka Vystavělová
  • Oponent: prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika