Bc. Radovan Fiffik

Diplomová práce

Financovanie schodku štátneho rozpočtu

Financing the State Budget Deficit
Abstract:
Diploma thesis deals with the analysis of development of the state budget deficit in Czech republic and financing from the perspective of the state as emitent of short-term and long-term bonds. It characterizes the state budget, the cause of the budget deficit and its consequences. Money management of Czech republic has since 1996 ended in state budget deficit, which is financed mostly by short-tem …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou vývoja schodku štátneho rozpočtu v Českej republike a financovania z pohľadu štátu ako emitenta krátkodobých a dlhodobých dlhopisov. Charakterizuje štátny rozpočet, príčiny vzniku schodku štátneho rozpočtu a jeho dôsledky. Hospodárenie ČR od roku 1996 končí schodkom štátneho rozpočtu, ktorý je z veľkej prevahy financovaný prostredníctvom krátkodobých, strednodobých …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Maaytová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok A