Theses 

Marketingové strategie a jejich vliv na cenotvorbu firmy – Bc. Rodion Konovalov

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Rodion Konovalov

Bakalářská práce

Marketingové strategie a jejich vliv na cenotvorbu firmy

Marketing strategies and their impact on the pricing of the company

Anotace: Bakalářská práce řeší v teoretické i praktické rovině problematiku využití nástrojů marketingového mixu v retailovém obchodním řetězci. Cílem je vyhodnotit stávající strategie marketingového mixu společnosti X5 Retаil Grоup. Navrhnout takové strategie, které by přispěly k získání nových zákazníků a loajalitě zákazníků stávajících.Analytická část je zaměřena na vyhodnocení návaznosti cenových strategií se strategiemi produktovými, distribučními a komunikačními pro jednotlivé segmenty zákazníků. Je konstatováno, že řetězec striktně přizpůsobuje strategie stanoveným cílovým segmentům podle ekonomické segmentační proměnné.

Abstract: This thesis discusses both theoretical and practical aspects of the use of marketing tools in the retail network. The main objective of this thesis is to evaluate the current marketing strategy of X5 Retail Group, as well as offer new strategies that would help get new customers without losing the loyalty of the existing customer base.The analytical part of the thesis is focused on the evaluation of the relationship between pricing strategy and the product, distribution and communication strategies in relation to specific customer segments. It is stated that the network adapts to the strategy which is defined by the target segment regarding economic segmentation variables.

Klíčová slova: Marketing, marketingové strategie, marketingový mix, konkurence, cenová strategie, tvorba cen, marketing strategy, marketingmix, competition, pricing strategy, pricing.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 05:02, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz