Bc. Luděk Novotný

Master's thesis

Aproximace a detekce kolize pomocí alfa-obalů

Approximation and Collision Detection using Alpha Shapes
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá využitím alfa-obalů pro aproximaci povrchů a jejich použitím při detekování kolizí. V teoretické části práce jsou uvedeny základní pojmy spojené s alfa-obaly a popsány jejich nejdůležitější vlastnosti. Jednotlivé koncepty týkající se alfa-obalů jsou demonstrovány na příkladech. Součástí práce je implementace programů pro výpočet a vizualizaci alfa-obalů a program pro …more
Abstract:
This thesis is focused on applying alpha-hulls to surface approximation and their applicability for collision detection. In the theoretical part of the thesis, the basic principles relevant to alpha-hulls and their main properties are described. The individual concepts connected with the alpha-hulls are supported with illustrative examples. The inseparable part of the thesis is the implementation of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2007
  • Supervisor: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics