Jarmila Keclíková

Bakalářská práce

Srovnání úrovně druhové diverzity bylinného patra lesů v oboře a mimo oboru (Holedná)

Comparison of species diversity herb layer of forests in the game reserve and outside the field (Holedná hill)
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá vliv dančí a mufloní zvěře na vegetaci v oboře Holedná a porovnává ji s lesy, které k oboře přiléhají. Jedná se o území ležící v Jihomoravském kraji, na západním okraji statutárního města Brna.V oboře i mimo oboru bylo náhodně, dle stáří porostů, rozmístěno třicet bodů (ploch) a na nich byly následně zapsány fytocenologické snímky. Při zpracování bylo bylinné patro rozděleno …více
Abstract:
This bachelor thesis examines the influence of fallow deer and mouflon on the vegetation in the Holedná game preserve and compares it with the forest adjacent to the game preserve. The area is located in the South Moravian Region, in western margin of the city of Brno.Thirty areas were divided randomly and phytosociological relevés subsequently recorded on them according to the age of the stands inside …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
  • Oponent: Petr Čermák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta