Simona Lysoňková

Master's thesis

Veřejný prostor – revitalizace nábřeží řeky Moravy v Uherském Hradišti

Public space - Revitalization of the Morava River waterfront in Uherske Hradiste
Abstract:
Předmětem diplomové práce je návrh revitalizace řeky Moravy v Uherském Hradišti. Revitalizace prostoru nábřeží je zaměřená především na zkvalitnění veřejného prostoru. Práce je zpracována ve třech variantách, přičemž jedna z nich je řešena detailněji.
Abstract:
Purpose of this deiploma thesis is the design of the revitalization of the Morava river in Uherske Hradiste. Revitalization of the waterfront is mainly focused on the quality of the public place. The work is elaborated in three options, one of them is described in detail.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2019
  • Supervisor: Dagmar Kutá
  • Reader: Lucie Hurdálková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava