Magdaléna Křížková

Bakalářská práce

Územní plán města Uherské Hradiště (se zaměřením na plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch)

The Spatial Plan of the City of Uherske Hradiste with Focus on Public Green Areas with a Predominance of Unpaved Areas
Anotace:
V teoretické části práce na téma "Územní plán města Uherské Hradiště (se zaměřením na plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch)" se autorka věnuje nástro-jům, kterými je zajištěna ochrana životního prostředí v procesu územního řízení probíhají-cího dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, přičemž za zá-kladní nástroj považuje pořízení územního plánu. V praktické …více
Abstract:
In the theoretical part of the thesis "The Spatial Plan of the City of Uherske Hradiste with Focus on Public Green Areas with a Predominance of Unpaved Areas" the author describes the tools which ensures the protection of the environment in the process of land management according to the Czech Act no. 183/2006 Sb., Construction Act, while an essential tool is the spatial plan (city plan). In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016
Zveřejnit od: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jakub Trojan

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Křížková, Magdaléna. Územní plán města Uherské Hradiště (se zaměřením na plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch). Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe