Theses 

Státní sociální podpora v České republice se zaměřením na Moravskoslezský kraj – Michal Pala

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání

Michal Pala

Diplomová práce

Státní sociální podpora v České republice se zaměřením na Moravskoslezský kraj

State Social Support System in the Czech Republic Focusing on the Moravian-Silesian Region

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá právní stránkou systému státní sociální podpory. Jedná se o jeden z realizačních prvků sociálního zabezpečení v České republice. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy, charakterizovány jednotlivé druhy dávek a uvedeny podmínky, za kterých jsou dávky státní sociální podpory poskytovány. Analytická část je zaměřena na vývoj vyplacených dávek v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje. Závěrem jsou uvedena doporučení, která by mohla vést ke zjednodušení a úspoře v systému státní sociální podpory.

Abstract: This dissertation deals with the Czech Republic’s social support system, emphasizing its law element. It covers one of the realization components of the social security system within the state. The theoretical part outlines the main terminology, characteristic for particular benefits, in addition to the conditions that determine availability of the welfare. The analytical part is dedicated to the development of new benefit systems in particular districts of the Moravian-Silesian region. The conclusion illustrates suggestions for improvements that could potentially lead to a simplification and cost saving within the state social support system.

Klíčová slova: sociální zabezpečení, státní sociální podpora, sociální dávky, životní a existenční minimum, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné, Moravskoslezský kraj

Keywords: social security, state social support, social benefits, living wage, child allowance, housing allowance, parental allowance, birth grant, funeral grant, Moravian-Silesian Region

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Jana Martiníková
  • Oponent: Barbora Henkl Zajícová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 09:05, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz