Bc. Marek Šabatka

Diplomová práce

Financování přímé volby prezidenta v Evropě

Financial Aspects of Direct Presidential Elections in Europe
Anotace:
Diplomová práce se věnuje financování přímých prezidentských voleb v Evropě. Autor se soustředí na příjmové a výdajové limity v jednotlivých státech. K analýze používá komparativní studii a snaží se postihnout společné a rozdílné rysy limitů ve vybraných státech. Cílem textu bylo zjistit, jaké jsou tendence a trendy ve financování kampaní a jakým způsobem upravují státy legislativně tuto problematiku …více
Abstract:
The thesis deals with funding of direct presidential elections in Europe. The author focuses on the revenue and spending limits in individual states. The analysis uses comparative study in an attempt to detect common and different features limits in selected states. The text aims to find out tendencies and trends in campaign financing and the way in which states regulate this issue legislatively. Based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií