Bc. Marek Šabatka

Master's thesis

Financování přímé volby prezidenta v Evropě

Financial Aspects of Direct Presidential Elections in Europe
Abstract:
Diplomová práce se věnuje financování přímých prezidentských voleb v Evropě. Autor se soustředí na příjmové a výdajové limity v jednotlivých státech. K analýze používá komparativní studii a snaží se postihnout společné a rozdílné rysy limitů ve vybraných státech. Cílem textu bylo zjistit, jaké jsou tendence a trendy ve financování kampaní a jakým způsobem upravují státy legislativně tuto problematiku …more
Abstract:
The thesis deals with funding of direct presidential elections in Europe. The author focuses on the revenue and spending limits in individual states. The analysis uses comparative study in an attempt to detect common and different features limits in selected states. The text aims to find out tendencies and trends in campaign financing and the way in which states regulate this issue legislatively. Based …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií