Bc. Pavel Blažek

Bakalářská práce

Penitenciární péče o osoby ve výkonu trestu odnětí svobody

Care of persons serving prison sentences
Anotace:
Anotace BLAŽEK, Pavel. Penitenciární péče o osoby ve výkonu trestu odnětí svobody. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra didaktických technologií, 2011. 60 s. Cílem mé bakalářské práce je vymezení problematiky penitenciární péče o odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody a nastínění práce s těmito jedinci. Zaměřuji se na objasnění některých pojmů a definic programu …více
Abstract:
Annotation BLAŽEK, Pavel. Care of persons serving prison sentences. Bachelor’s Thesis. Brno: Masaryk University, Pedagogic faculty, Department of didactic technology, 2011. 60 s. The aim of my Bachelor’s Thesis is the definition of the problems of penal care of prisoners and the outlining of work with these individuals. It is focussed on the clarification of several concepts and definition of the prisoner …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Hana Mahelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta