Ivana Budínová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Sociální potřeby občanů města Šlapanice v kontextu komunitní práce

Abstract:
Absolventská práce se zabývám tématem prosazování potřeb a zájmů občanů ve městě Šlapanice. Cílem práce je zjistit, jaké potřeby a zájmy občané Šlapanic prosazují a zda se objevují i témata pro sociální práci. Výzkum jsem prováděla metodou analýza dokumentu, technikou obsahové analýzy dokumentů vzešlých z iniciativy samosprávy města Šlapanice s cílem zjistit potřeby občanů za účelem vytvoření strategických …more
Abstract:
This graduation work focuses on the topic of asserting the needs and interests of citizens in the municipality of Šlapanice. The goal of the work is to characterize what are the needs and interests of Šlapanice’s citizens and determine if those include themes for social work. I conducted the research by the method of documents analyses, with the technique of doing content analysis of documents ensuing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Miloslava Šotolová
  • Reader: Mgr. Dita Palaščáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc